Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

4734 SAYILI KANUN’UN BEŞİNCİ MADDESİ HK.

KARAR: 4734 SAYILI KANUN’UN BEŞİNCİ MADDESİNDEKİ İLKELERİN İHLAL EDİLDİĞİ DURUMDA İHALENİN İPTALİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-436

“07.03.2022 günü Kurum kayıtlarına alınan idare yazısı ekinde yer alan iki adet klasör incelenmiş, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan ve uyuşmazlığa konu olan aşırı düşük teklif açıklamalarının dosya içerisinde yer almadığı görülmüştür.

 

Eksiklik hakkında şifahi olarak ihale komisyonu başkanına bilgi verilmiş, aynı zamanda 10.03.2022 tarihli ve 4332 sayılı yazı ile bahse konu belgeler açıkça belirtilerek ikinci kez talebe konu edilmiştir.

 

16.03.2022 tarihinde KEP sistemi üzerinden gönderilen 15.03.2022 tarihli idare yazısı ve eklerine bakıldığında, talep edilen belgelerin değil, halihazırda işlem dosyasında bulunan şikayet ve şikayete cevap yazılarının gönderildiği anlaşılmış, bu kez ihale yetkilisine şifahi olarak bilgi verilmiş ve 4332 sayılı yazının gereğinin yapılması talep edilmiştir.

 

İş bu karara esas inceleme raporu tarihi itibarıyla şikayete konu husustaki belgeler Kuruma ulaşmamış olup, Kurum tarafından başvuruya ilişkin bir inceleme yapılmasının mümkün olmadığı, ihalede 4734 sayılı Kanun’un … beşinci maddesindeki ilkelerin ihlal edildiği ve ihalenin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”