Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

4734 SAYILI KANUN’A TABİ OLMAYAN İHALE HK.

KARAR: 4734 SAYILI KANUN’A TABİ OLMAYAN BİR İHALE İLE İLGİLİ OLARAK KAMU İHALE KURUMU’NUN İNCELEME GÖREV VE YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UY.IV-676

“Yapılan inceleme sonucunda; 2022/328928 İKN’li “Isparta Aya Baniya (Payana) Kilisesi Restorasyon ve Teşhir Tanzim Uygulama İşi”ne ait 07.04.2022 tarihinde EKAP’ta yayımlanan ihale ilanının 14 üncü maddesinde; “İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır” denilmiştir.

 

Bu kapsamda, başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinin (i) bendi kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmış olup, söz konusu Kanun’un 3’üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilen ihaleler; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanun’a tabi olmayan başvuruya konu ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.”