Hakkakul Logo Beyaz

AĞIR AYKIRILIĞIN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA AYRICA CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANMADAN DOĞRUDAN YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMESİNİN PROTESTO ÇEKMEYE GEREK KALMAKSIZIN FESHEDİLECEĞİ BELİRTİLMESİ GEREKİRKEN, CEZAİ MÜEYYİDELERİN UYGULANARAK SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLECEĞİ ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-840

“… mevzuat hükümleri, açıklamalar ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde; Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer verilmesi gereken aykırılık halleri ve tekrarı durumlarında cezai müeyyideler uygulanarak sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemelere ayrıca anılan Tasarı’nın 16.1.3’üncü maddesinde yer verildiği, idarece Tip Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesine uygun şekilde düzenleme yapılmadığı, bir başka deyişle 16.1.3’üncü maddede yer verilecek ağır aykırılığın gerçekleşmesi durumunda idarece ayrıca cezai müeyyide uygulanmadan doğrudan yüklenicinin sözleşmesinin 4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği belirtilmesi gerekirken, cezai müeyyidelerin uygulanarak sözleşmesinin feshedileceğinin ifade edildiği, bu bağlamda yapılan düzenlemenin Sözleşme Tasarısı’nın hem 16.1.1’nci hem de 16.1.2’nci maddesini kapsadığı, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”