Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AĞIRLIK KATSAYILARINDAN OLAN C ORANI HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN FİYAT FARKI HESAPLAMA FORMÜLÜNE İLİŞKİN AĞIRLIK KATSAYILARINDAN OLAN C ORANININ SIFIR OLARAK BELİRLENEREK HESABA KATILMAMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1210

“… 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeye göre ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesinin zorunlu olduğu, ancak bahse konu esaslara aykırı olacak bir şekilde idare tarafından fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarından olan c (Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık) oranının sıfır olarak belirlenerek hesaba katılmadığı, bahse konu katsayının sıfır olarak belirlenmesinden dolayı sözleşmenin yürütülmesi aşamasında fiyat farkının sağlıklı bir şekilde hesaplanamayacağı ve isteklilere ödenemeyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin on birinci iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”