Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI HK.

KARAR: ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DOKÜMAN DÜZENLEMELERİNİN BİRBİRİYLE ÇELİŞMESİ TEKLİF HAZIRLARKEN İSTEKLİLERDE TEREDDÜT OLUŞTURABİLİR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-503

“İlgili düzenlemelerden, ihale konusu hizmetin gerçekleştirileceği binaların güvenliğinin yüklenici tarafından karşılanacağı, ihale konusu hizmetin tamamının veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı bununla birlikte ihalede esas işe konu olmayan; güvenlik, temizlik, servis vb. işleriyle ilgili hizmetlerde alt yüklenici çalıştırılabileceği anlaşılmıştır.

Yapılan değerlendirme neticesinde, alt yüklenici çalıştırılmasına ilişkin doküman düzenlemelerinin birbiriyle çeliştiği ve bu hususun isteklilerde teklif hazırlarken tereddüt oluşturacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”