Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI HK.

KARAR: KENDİ MALI OLMAYAN ARAÇLARIN ÇALIŞTIRILMASI DURUMU ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI ANLAMINA GELMEZ

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-240

“Başvuruya konu ihalenin “2758 personelin, toplam 120 adet C plakalı araçla 36 ay süreli olarak taşınmasına yönelik personel servisi hizmet alımı” işi olduğu, … mevzuat hüküm ve düzenlemelerinden, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların yüklenicinin öz malı olabileceği gibi yüklenici ile araç sahipleri arasında yapılacak kiralama sözleşmeleri kapsamındaki araçların da çalıştırılmasına imkan tanındığı, ihalenin yapıldığı yıl itibari ile 7 yaşını geçmemek koşuluyla kullanılacak araç model yılının belirlemesinin yüklenicinin inisiyatifinde olduğu, kendi malı araçlara ilişkin amortisman giderinin yasal mevzuatı çerçevesinde gider olarak belirlenebileceği anlaşılmıştır.

Ayrıca kendi malı olmayan araçların çalıştırılması durumunun alt yüklenici çalıştırılması anlamına gelmediği, ihale konusu işin bir kısmının alt yükleniciye yaptırılması ile öz malı olmayan aracın çalıştırılması kavramlarının farklı kavramlar olduğu, yüklenicinin öz malı olmayan araçları çalıştırması halinde her bir aracın sahibi ile yüklenici arasında ihale konusu personel taşıma işine ilişkin olarak yapılan yazılı sözleşmenin bilgi sahibi olmak adına işin gerçekleştirilmesi aşamasında idareye sunulmasının istenildiği, bu anlamda söz konusu düzenlemelerde belirsizlik olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”