Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ALT YÜKLENİCİ OLMA HK.

KARAR: YÜKLENİCİ İLE ALT YÜKLENİCİ ARASINDA KAN BAĞI VEYA HISIMLIK OLMASI ALT YÜKLENİCİ OLMAYA ENGEL DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:2022/UY.II-601

“Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde yüklenici ile alt yüklenici arasında kan bağının ve hısımlığın olduğu bu nedenle Ö…. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesine konu işte alt yüklenici olarak çalıştırılamayacağı iddiasına yer verildiği ancak mevzuatta alt yüklenici olabileceklerin sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi olarak tanımlandığı, dolayısıyla yüklenici ile alt yüklenici arasında kan bağının veya hısımlık olmasının alt yüklenici olmaya engel olmadığı anlaşılmıştır.”