Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ALT YÜKLENİCİYE YAPTIRILAN İŞLER HK.

KARAR: ALT YÜKLENİCİYE YAPTIRILAN İŞLERE İLİŞKİN TUTARLARIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-318

“… başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde, öncelikli olarak,  iş deneyime konu işin tamamının herhangi bir ortak girişim olmadan başvuru sahibi adayın taahhüdü altında gerçekleştirildiği, iş deneyimine ilişkin sözleşme kapsamındaki işin belirli bir kısmı için alt yüklenici (taşeron) marifetiyle gerçekleştirilmiş olmasının bu kısma ilişkin tutarın ana yüklenicinin iş deneyim tutarından çıkartılmasına gerekçe olamayacağı, mevzuatta bu yönde bir hüküm bulunmadığı, özel sektöre gerçekleştirilen sözleşmede taraf olan yüklenicinin alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarına ilişkin sorumluluğunun devam ettiği, yapılan bu işlerin karşılığının işverene fatura edildiği, ayrıca başvuruya konu ihaleye ilişkin Ön Yeterlik Şartnamesi’nde adaylar tarafından sunulacak iş deneyimini gösteren belgelerde alt yüklenicilere yaptırılan işlere ilişkin tutarların dikkate alınmayacağına yönelik bir şarta yer verilmediği, dolayısıyla alt yükleniciye yaptırılan kısımlara ilişkin tutarların da değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”