Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ANALİZ FORMATLARININ İHALE DOKÜMANINDA BULUNMAMASI HK.

KARAR: ANALİZ FORMATLARINA İHALE DOKÜMANINDA YER VERİLMEMESİ İHALE MEVZUATINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR NO : 2022/UY.I-1494

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“… ilgili tebliğ maddesinde açıklandığı üzere idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri “paçal iş kalemi” için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına ihale dokümanında yer verilebileceği gibi söz konusu analiz formatlarının aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenilmesine ilişkin yazı ekinde de isteklilere verilebileceği dikkate alındığında, iddia konusu analiz formatlarına ihale dokümanında yer verilmemesinin ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası bu yönüyle de yerinde bulunmamıştır.