Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ANALİZ GİRDİLERİNE FARKLI BEDEL ÖNGÖRÜLMESİ HK.

KARAR: AYNI ANALİZ GİRDİLERİNE FARKLI BEDEL ÖNGÖRÜLMESİNİ ENGELLEYEN BİR MEVZUAT ZORUNLULUĞU YOKTUR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO: 2022/UY. I-598

“Yapılan inceleme neticesinde itirazen şikâyete konu çivi, su, kompresör ve vibratör girdileri için idare tarafından açıklama yapılmasının istenilmediği, istekli tarafından da bahsi geçen analiz girdileri için bir fiyat öngörüldüğü, ancak kamu ihale mevzuatında açıklama istenilmeyen aynı analiz girdilerine farklı bedel öngörülmesini engelleyen bir mevzuat zorunluluğun bulunmadığı ve geçerli bir fiyat öngörülmesinin yeterli olduğu, bu itibarla idarenin başvuru sahibi istekliye ait teklifi reddetme gerekçesinde yer verdiği aynı analiz girdisi için birbirinden farklı bedeller öngörülmesi gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”