Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ANONİM ŞİRKETLERDE SON ORTAKLIK DURUMU HK.

KARAR: ANONİM ŞİRKETLERDE SON ORTAKLIK DURUMUNU GÖSTERMEK İÇİN PAY DEFTERİ TEK BAŞINA YETERLİ BİR BELGE DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-306

“… anonim şirketlerde son ortaklık durumunu göstermek üzere pay defterinin tek başına yeterli olmayacağı, pay defterinin dayanağı niteliğinde olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının da eklenmesi gerektiği, diğer bir ifadeyle pay defterinin tek başına yeterli bir belge olmadığı, pay defterinde yer alan bilgilerin doğruluğunu ispatlamak üzere dayanağı olan yönetim kurulu kararının da eklenmesi gerektiği ve pay defterinde ve yönetim kurulu karar defterinde yer verilen bilgilerin birbirleriyle uyumlu, güncel ve doğru olması gerektiği dikkate alındığında, anılan istekli tarafından sunulan pay defteri ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinde yer alan ortakların ve ortaklık oranlarının farklı olduğu, yukarıda yer verilen tespitler neticesinde anılan istekli tarafından sunulan pay defterinin dayanağı olan ilgili yönetim kurulu kararının (30.09.2020 tarihli ve 2020/08 sayılı) istekli tarafından EKAP’a yüklenmediği, yönetim kurulu karar defterinin sehven yanlış sayfasının yüklendiğinin şikâyet dilekçesinde de ikrar edildiği ve EKAP’a yüklenmesi gereken bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olarak yüklenmesindeki sorumluluğun da tamamen isteklilere ait olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”