Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞLERİ HK.

KARAR: FIRINDA ÜRETİLEN EKMEKLERİN 2 ADET KAMYON İLE YÜKLENMESİ VE DAĞITILMASI HİZMETİ “RESMİ KURUMLARDA VEYA ÖZEL SEKTÖRDE ŞOFÖRLÜ VEYA ŞOFÖRSÜZ HER TÜRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞLERİ” KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

KARAR TARİHİ:17.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-979

“Yapılan inceleme ve tespitler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin asgari iş deneyim belge tutarını karşıladığı ve EKAP kaydının bulunduğu görülmekle birlikte başvuruya konu ihalenin “hizmet araçları kiralama” işi, benzer iş olarak kabul edilecek işlerin “resmi kurumlarda veya özel sektörde şoförlü veya şoförsüz her türlü araç kiralama hizmet alım işleri” olduğu göz önünde bulundurulduğunda belgeye konu “2 adet kamyon ile fırında üretilen ekmeklerin dağıtılması işi”nin benzer iş kapsamında olmadığı, zira söz konusu işin araç kiralama hizmetine yönelik olmayıp “diğer hizmetler” sınıfındaki fırında üretilen ekmeklerin 2 adet kamyon ile yüklenmesi ve dağıtılması hizmeti olduğu, ihale konusu işte araçların kullanım hakkının kiralanan süre boyunca idareye geçeceği oysaki belgeye konu işin idarece belirlenen saatlerde ekmeğin fırından alınarak başka bir yere dağıtılması işi olduğu ve bu durumda araçların kullanım hakkının yüklenicide olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmuş olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”