Hakkakul Logo Beyaz

ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMLARI HK.

KARAR: ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMLARINDA YÜRÜRLÜKTEKİ BRÜT ASGARİ ÜCRETİN %50 ARTIRIMLI TUTARINI AŞMAYACAK ŞEKİLDE ŞOFÖR GİDERİ ÖNGÖRÜLEBİLİR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-69

“… İdari Şartname’de şoför ücreti için yol ve yemek dâhil ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret verilmesi gerektiği düzenlenmekle birlikte bu tutarın üzerinde teklif verilemeyeceğine yönelik kısıtlayıcı bir düzenlemenin bulunmadığı, isteklilerin tekliflerini hazırlarken ihale konusu işe ilişkin maliyet beklentilerinin üzerine uygun gördükleri oranda yüklenici karı ekleyerek tekliflerini hazırlayabileceği, şoförlü araç kiralama hizmet alımlarında … Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller çerçevesinde yürürlükteki brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarını aşmayacak şekilde şoför gideri öngörülebileceği, başvuru sahibi tarafından teklif edilen tutarın anılan Esas ve Usuller uyarınca hesaplanan %50 artırımlı tutarı aşmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin teklifinin söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”