Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLARA AİT KASKO SİGORTASI HK.

KARAR: ARAÇLARA AİT KASKO SİGORTASI VE KOLTUK SİGORTASI GİDERLERİNİN TEKLİF FİYATA DAHİL GİDERLER ARASINDA SAYILMASI İDARENİN TAKDİR YETKİSİ KAPSAMINDADIR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-1160

“İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde, araç kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında düzenlendiği, Teknik Şartname’nin aktarılan maddelerinde ise kasko ve sigorta giderlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı, söz konusu hususun idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu ve istekliler tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ait kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil edilmek suretiyle kendi ticari gerekleri doğrultusunda teklif fiyatlarını oluşturmalarına engel bir durum bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin kasko sigortası ve koltuk sigortası giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında yer almaması gerektiğine ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”