Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLARA İLİŞKİN MODEL YILI KRİTERİ HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILACAK ARAÇLARA İLİŞKİN OLARAK ASGARİ MODEL YILI KRİTERİNİN BELİRLENMESİ İHALEYE TEKLİF VERİLMESİNİ ENGELLEYİCİ BİR NİTELİK TAŞIMAZ

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1139

“… mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu araçların teknik özelliklerine ilişkin ihale dokümanı düzenlemelerinin idarenin ihtiyacı kapsamında belirlenebilecek bir husus olduğu, idarelerin ihaleye konu edilen ihtiyacını tespit etmesi noktasında kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun şekilde kullanması şartıyla takdir yetkisinin bulunduğu, idarenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi gereği ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu olduğu ve teknik kriterlerin idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinin açık olduğu, araçların teknik özellikleri ile ilgili olarak asgari (en az) ve azami (en fazla) olacak şekilde tolerans değerler belirlendiği, idarece Teknik Şartname’de ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ilişkin olarak asgari model yılı kriterinin belirlendiği, anılan düzenlemede ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak farklı tiplerdeki araçlar için asgari 2020 model yılı ve üzeri olacağının belirtildiği, ayrıca araçların model yılının işin yapılacağı süre de dikkate alındığında faydalı ömür yönünden makul bir belirleme yapıldığı, araçların isteklilerin kendi malları olması zorunluluğunun da bulunmadığı, dolayısıyla iddiaya konu düzenlemenin ihaleye teklif verilmesini engelleyici bir husus olarak görülemeyeceği anlaşılmıştır.”