Hakkakul Logo Beyaz

ARAÇLARIN KAPASİTESİNİN ARTIRILABİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ DÜZENLEME HK.

KARAR: İDARENİN 27 YOLCU KAPASİTELİ BAZI ARAÇLARIN KAPASİTESİNİN 8 KOLTUK ARTIRILABİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ DÜZENLEMESİ, İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HAZIRLAMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-25

“… başvuru sahibinin idarece 27 yolcu kapasiteli bazı araçların kapasitesinin 8 koltuk artırılabileceği ancak ilave bedel ödenmeyeceği, teklif fiyatının oluşturulmasında araç bedelinin önemli bir bileşen olduğu göz önünde bulundurulduğunda bahse konu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği yönündeki iddiası incelendiğinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun 06.08.2021 tarihli ve 2021/88-89 sayılı Yönetim Kurulu Kararında personel servis ücreti tarifelerine yer verildiği ve sınıflandırmanın otobüs (36 ve üzeri), midibüs (26-35), midibüs (18-25) ve minibüs (0-17) şeklinde yapıldığı görülmüştür.

 

Bu çerçevede Teknik Şartname’nin 6.5’inci maddesinde yer alan idarenin 27 yolcu kapasiteli bazı araçların kapasitesini 8 kapasite artırmaya veya azaltmaya yetkisinin olduğu yönündeki düzenleme değerlendirildiğinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nu aktarılan kararında 26-35 kapasiteli araçlara aynı sınıfta yer verildiği, birim fiyatının aynı belirlendiği ve bu durumda 27 kapasiteli aracın giderinin 35 kapasiteli araç ile aynı olduğunun kabul edildiği anlaşılmış olup, idarece 27 yolcu kapasiteli bazı araçların kapasitesinin 8 koltuk artırılabileceği yönündeki düzenlemenin isteklilerin tekliflerini hazırlamasına engel teşkil etmediği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır…”