Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLARIN KENDİ MALI OLMASI DURUMU HK.

KARAR: ARAÇLARIN KENDİ MALI OLMASI DURUMUNUN BİR YETERLİK KRİTERİ OLMADIĞI YALNIZCA FİYAT DIŞI UNSUR PUANLAMASINDA BİR ALT KRİTER OLARAK DÜZENLENDİĞİ İHALELERDE BU YÖNDEKİ DÜZENLEMELER İHALEYE TEKLİF VERİLMESİNE ENGEL OLACAK NİTELİK TAŞIMAZ

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1180

“… mevzuat hükümleri ile başvuruya konu doküman düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu araçların teknik özelliklerine ilişkin ihale dokümanı düzenlemelerinin idarenin ihtiyacı kapsamında belirlenebileceği, idarelerin ihaleye konu edilen ihtiyacını tespit etmesi noktasında kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun şekilde kullanması şartıyla takdir yetkisinin bulunduğu, idarenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi gereği ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu olduğu ve teknik kriterlerin idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinin açık olduğu, öte yandan araçların model yılının işin yapılacağı süre de dikkate alındığında (2022-2023-2024) faydalı ömür yönünden makul bir belirleme yapıldığı, kaldı ki yukarıda teknik özelliklerine yer verilen bahse konu araçların kendi malı olması durumunun bir yeterlik kriteri olmadığı, yalnızca fiyat dışı unsur puanlamasında bir alt kriter olarak düzenlendiği, bu itibarla söz konusu düzenlemelerin ihaleye teklif verilmesine engel olacak nitelik taşımadığı değerlendirildiğinden iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.”