Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLARIN KİRALAMA BEDELİNE İLİŞKİN HAKKEDİŞLER HK.

KARAR: ARAÇLARIN KİRALAMA BEDELİNE İLİŞKİN İDARE TARAFINDAN YAPILACAK HAKKEDİŞLER, ARAÇLARIN YAPTIĞI KİLOMETRE ESAS ALINARAK DEĞİL AYLIK DÖNEMLER İTİBARİYLE ÖDENECEĞİNDEN İHALE DOKUMANI KAPSAMINDA ARAÇLARIN YAPACAĞI KİLOMETRE BİLGİSİNE YER VERİLMEMESİ İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ OLUŞTURMALARI BAKIMINDAN HERHANGİ BİR ENGEL TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-1160

“… doküman düzenlemelerinden, ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ilişkin akaryakıt giderlerinin idare tarafından karşılanacağının düzenlendiği, ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde araç kiralanmasına ilişkin aylık olarak belirleme yapıldığı (kilometre üzerinden birim oluşturulmadığı), bu kapsamda idare tarafından ihaleye katılan isteklilerden aylık araç kiralamalarına ilişkin teklif verilmesinin istenildiği, kiralanacak araçlarda sınırsız kilometre düzenlemesi bulunmasından, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen aylara ilişkin kiralanacak olan araçların idare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir kilometre kısıtı olmaksızın kullanılmasının amaçlandığı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak araçların yapacağı kilometre bilgisine yer verilmediği görülmekle birlikte, söz konusu araçların kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacağı, bununla birlikte ihale konusu işte çalıştırılacak araçların yapacağı kilometre bilgisinin akaryakıt gibi asli bir maliyet kalemi için önem arz edeceği, ihale konusu iş kapsamında ise akaryakıtın idare tarafından karşılanacağının düzenlendiği, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde tekliflerin araç sayısı ve ay üzerinden verilmesinin istenildiği, araçların kiralama bedeline ilişkin idare tarafından yapılacak hakedişlerin de araçların yaptığı kilometre esas alınarak değil, aylık dönemler itibariyle ödeneceği, dolayısıyla ihale dokümanı kapsamında araçların yapacağı kilometre bilgisine yer verilmemesinin isteklilerin tekliflerini oluşturmaları bakımından herhangi bir engel teşkil etmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa yönelik söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”