Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLARIN MODEL YILLARININ BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İSTENEN ARAÇLARIN MODEL YILLARININ 2020 VEYA ÜZERİ OLACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ REKABETİ VE İHALEYE KATILIMI ENGELLEMEZ

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1095

“… mevzuat ve idarece yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, işin yürütülmesi sırasında kullanılacak araçların ve özelliklerinin, işin niteliği gözetilmek suretiyle belirlenmesi bakımından yetki ve sorumluluğun idarede olduğu, bu doğrultuda idarenin ihale konusu hizmet ile ilgili tecrübelerinden de faydalanarak ihale konusu hizmetin niteliğine ve ihale konusu hizmet işi kapsamında kullanılacak olan araçların özelliklerine ilişkin düzenleme yapabileceği açıktır.

 

İncelemeye konu ihalede işin süresinin “01.10.2022-30.09.2024” tarihleri arasına 2 yıl olarak belirlendiği, ihalede istenen 27 aracın model yıllarının 2020 veya üzeri olacak şekilde, idarenin hizmetin gerekleri ve ihtiyacın temini bakımından yetki ve sorumluluğu dahilinde belirlendiği, dolayısıyla başvuruya konu düzenlemenin rekabeti ve ihaleye katılımı engelleyici niteliği ihtiva etmediği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”