Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLARIN MODELLERİNİN YÜKSEK SEÇİLMESİ HK.

KARAR: MODEL YILI YÜKSEK SEÇİLEN ARAÇLARIN DİĞER ARAÇLARA GÖRE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAĞI VE YIPRANMA PAYLARININ FAZLA OLACAĞI ÖNGÖRÜSÜYLE VE ARAÇLARDA MEYDANA GELECEK OLAN ARIZALAR NEDENİYLE İŞİN AKSAMASINI ENGELLEMEK ADINA BAZI ARAÇLARIN MODELLERİNİN YÜKSEK SEÇİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1286

“İdarenin … cevabi yazısı içeriğinde, benzer nitelikteki araçlara ilişkin farklı asgari model yıllarının belirlenmesine gerekçe olarak iki temel dayanak gösterildiği, ilk olarak 17/03/2006 tarihli 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 01.04.2006 tarih ve 26126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin Genel Hususlar’ın 6’ncı maddesinin (a) bendi, ikinci olarak ise model yılı yüksek seçilen araçların diğer araçlara göre daha fazla çalıştırılacağı ve yıpranma paylarının fazla olacağı öngörüsüyle araçlarda meydana gelecek olan arızalar nedeniyle işin aksamasını engellemek adına bazı araçların modellerinin yüksek seçildiği ifade edilmiş olmasına rağmen ilgili Bakanlar Kurulu kararındaki maddede yalnızca azami yaş sınırlarına yer verildiği, … benzer nitelikteki araçların kullanım veya çalıştırılma miktarları ile model yılları arasında bir korelasyon olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde idarenin anılan düzenlemelere ilişkin dayanakları mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan inceleme, şikâyete konu idari işlemlerin ve gerekçelerinin kamu ihale mevzuatı ile ilgili diğer mevzuatlara uygunluğunun denetlenmesi şeklinde olduğu, idarenin aynı nitelikteki araçlara mevzuata uygun ve tutarlı gerekçelerden yoksun olarak farklı asgari model yılları belirlemesi durumunun ihtiyacın belirlenmesi aşamasında kendisine verilen takdir sınırları içerisinde sayılmayacağı ve anılan belirlemelerin Kanun’da belirlenmiş olan temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği hususları birlikte değerlendirildiğinde anılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”