Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLARIN NET AĞIRLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME HK.

KARAR: ARAÇLARIN NET AĞIRLIKLARINA İLİŞKİN OLARAK ASGARİ MİKTARLARIN BELİRLENMESİ ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEME AYNI MİKTARDA YÜKÜN DAHA HAFİF ARAÇ İLE KALDIRILMASINI ENGELLEDİĞİNDEN MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1286

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü,

 

Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde “…HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU VİNÇLİ 16+5 m3 (1 ADET)

Teknik Özellikler: 2019 Model ve üzeri, silindir hacmi min. 8.900 cc, motor gücü min. 240 kW, net ağırlığı min. 16.000 kg, azami yüklü ağırlığı min. 25.000 kg, koltuk sayısı min. 3 kişilik olacaktır.

…VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI 6 m3 (1 ADET)

Teknik Özellikler:2017 Model ve üzeri, silindir hacmi min. 4.200 cc, motor gücü min. 130 kW, net ağırlığı min. 9.000 kg, azami yüklü ağırlığı min. 15.000 kg, koltuk sayısı min. 2 kişilik.

…YOL SÜPÜRME ARACI 4,5 m3 (1 ADET)

Teknik Özellikler:2020 Model ve üzeri, Motor Hacmi En Az 5.100 Cc Motor Gücü En Az 140 KW, Net Ağırlığı Minimum 8.000 Kg Azami Yüklü Ağırlığı en fazla 9.800 Kg Koltuk Sayısı Sürücü Dahil en fazla 3 Kişilik Olacaktır.

…KONTEYNER YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI (1 ADET)

Teknik Özellikler:2014 Model ve üzeri, Motor Hacmi En Az 4.200 Cc Motor Gücü En Az 130 kW, Net Ağırlığı Minimum 8.900 Kg Azami Yüklü Ağırlığı en fazla 16.000 Kg Koltuk Sayısı Sürücü Dahil 3 Kişilik Olacaktır.

…VAN TİPİ YIKAMA ARACI (1 ADET)

Teknik Özellikler:2014 Model ve üzeri, Motor Hacmi En Az 2.900 Cc Motor Gücü En Az 105 kW, Net Ağırlığı Minimum 2.900 Kg Azami Yüklü Ağırlığı en fazla 3.500 Kg Koltuk Sayısı Sürücü Dahil 3 Kişilik Olacaktır.

…ENGELLİ ARACI 5 KİŞİLİK (1 ADET)

Teknik Özellikler: 2014 Model ve üzeri, Motor Hacmi Minimum 2.100 Cc Motor Gücü Minimum 90 kW Net Ağırlığı Minimum 2.100 Kg Azami Yüklü Ağırlığı en fazla 3.000 Kg olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan Kanun hükmünden, idareler ihale dokümanında teknik kriterleri belirlerken verimlilik ve fonksiyonelliğin hedeflenmesi gerektiği, rekabetin daraltılmasından kaçınılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi dilekçesinde, yukarıda sayılan araçların net ağırlıklarına ilişkin olarak asgari miktarların belirlendiği, bu durumun teknik olarak bir fayda, fonksiyonellik ve verimlilik sağlamasının mümkün olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Yukarıda anılan araçların teknik özellikleri incelendiğinde, araçların net ve azami yüklü ağırlıklarına ilişkin belirlemelerin yapıldığı, yol ve asfalt durumu göz önüne alındığında yüklü aracın azami ağırlığı belirlenmesinin uygun olduğu ancak yüksüz net ağırlığı için asgari bir limit belirlenmesi durumunun verimlilik veya fonksiyonelliğe ilişkin olarak bir fayda sağlamadığı, aracın yüksüz net ağırlığına ilişkin azami limitin belirlenmesinin daha uygun olacağı, aynı miktarda yükü daha hafif araç ile kaldırılması/taşınmasının bu düzenleme ile engellendiği anlaşıldığından söz konusu düzenlemelerin Kanun’un 12’nci maddesine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, anılan durumun Teknik Şartname’de istenilen vinç ve süpürme araçları içinde bulunduğu idarenin yeniden çıkacağı ihalede söz konusu araçların teknik kriterlerini belirlerken Kanun’un 12’nci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak kriterleri düzenlemesi gerektiği anlaşılmıştır.”