Hakkakul Logo Beyaz

ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN UYGUNLUĞU SÖZLEŞME AŞAMASINDA DEĞERLENDİRİLMELİDİR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-199

“Sonuç olarak, mevcut doküman düzenlemeleri ile anılan araçların teknik özelliklerinin uygunluğunun sözleşme aşamasında değerlendirilmesi gerektiği dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin idarenin belirlemiş olduğu gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ö… Ltd. Şti.’nin teklifinin de araç kasko değer listesinde (1) sıra numaralı araç sınıfına sunmuş olduğu araçların teknik şartnamede istenilen özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, mevcut doküman düzenlemeleri ile anılan araçların teknik özelliklerinin uygunluğunun sözleşme aşamasında değerlendirilmesi gerektiği dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin idarenin belirlemiş olduğu gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Y… Ltd. Şti. ve Ö…. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”