Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLARIN İŞİN YAPILACAĞI YERDE TESCİLLİ OLMASI HK.

KARAR: HERHANGİ BİR AYRIM YAPILMAKSIZIN KİRALAMAYA KONU TÜM ARAÇLAR İÇİN İŞİN YAPILACAĞI YERDE TESCİLLİ OLMASI KOŞULUNUN ARANMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-526

“… trafik tescil işlemlerinde gerçek kişiler adına MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki, tüzel kişiler adına ise ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunun yetkili olduğu, tescile ilişkin bilgilerden ise adres esaslı bir sistemin belirlendiğinin anlaşıldığı, Teknik Şartname’nin …. düzenlemesinde ihale konusu işte kullanılacak araçların tamamının işin yapılacağı İstanbul İlinde tescilli olması şartının getirildiği, bu kapsamda kiralanacak araçların tamamının 34 plaka numaralı olması kriterinin, başka il plaka numarasına tescilli araçları ile araç sahibi veya kiralayan kişilerin, yerleşim yeri veya merkez ya da şubesinin yeri İstanbul İli olanlar karşısında dezavantajlı konuma düşeceği, sözleşmenin uygulanması aşamasında araçların İstanbul İline tescil edilebilmesi için yüklenicilerin yerleşim yeri veya merkez ya da şube adresinin İstanbul’a nakli ve bunun yanı sıra plaka değişikliği zorunluluğunu ortaya çıkaracağı açıktır.

 

Bu itibarla şikayete konu edilen düzenleme ile herhangi bir ayrım yapılmaksızın kiralamaya konu tüm araçlar için bu koşulun aranmasının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”