Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ HK.

KARAR: İŞÇİLİK KALEMLERİNE İLİŞKİN TEKLİF EDİLEN BEDEL SÖZ KONUSU KALEMLERE İLİŞKİN TEKLİF EDİLMESİ GEREKEN ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİNİN ALTINDA İSE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-446

“…Part-Time Zamanlı Çalışma(Sanat Kursları Eğitimleri; Brüt Asgari Ücretin %217 Fazlası) için teklif edilmesi gereken asgari işçilik bedelinin (30.000 saat x 86,37 TL/saat =) 2.591.100,00 TL olduğu,

Part-Time Zamanlı Çalışma(Eğitim Kursları; Brüt Asgari Ücretin %253 Fazlası) için teklif edilmesi gereken asgari işçilik bedelinin (43.000 saat x 96,18 TL/saat =) 4.135.740,00 TL olduğu,

Part-Time Zamanlı Çalışma(Masterclass Eğitimler Brüt Asgari Ücretin %287 Fazlası) için teklif edilmesi gereken asgari işçilik bedelinin (1000 saat x 105,44 TL/saat =) 105.440,00 TL olduğu ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu kalemlere sırasıyla 1.899.000,00 TL, 3.030.640,00 TL ve 77.270,00 TL teklif verildiği tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi incelendiğinde İdari Şartname eki birim fiyat teklif cetvelinde her bir personel grubu için belirlenen asgari ücretin % fazlası olarak teklif edilmesi gereken asgari tutarın altında teklif sunduğu anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından işçilik kalemlerine ilişkin teklif etmiş olduğu bedelin, söz konusu kalemlere ilişkin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında ve söz konusu teklifin ihale dokümanına aykırı teklif olmasından ötürü değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.”