Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİNİN HESAPLANMASI HK.

KARAR: ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİNİN HESAPLANMASINDA İHALE TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ASGARİ ÜCRET DİKKATE ALINIR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-368

“… başvuru sahibi firmanın itirazen şikâyet dilekçesinde atıfta bulunduğu 7349 Sayılı Kanun (Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bu düzenlemenin, ihale tarihi 22.12.2021 ihale tarihi itibarıyla henüz yürürlükte bulunmadığı görülmüştür.

Bu bağlamda, başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmeti alımı olduğu, her ne kadar ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmasa da, işçilik ücretinin giderlerin hesaplanması noktasında ihaleye ilişkin İdari Şartname’de Kamu İhale Genel Tebliği’nin … “Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.” açıklamasına uyumlu olarak çalıştırılacak personel ücretlerinin Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde belirtildiği üzere asgari ücretin %180 fazlası üzerinden hesaplanacağına ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmış olup, anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyasında işçilik ücreti hesaplamasının ihale dokümanına uygun olarak hesaplanmadığı görülmüştür.

Yapılan inceleme sonucunda başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına ve ihale dokümanına aykırı olduğu anlaşıldığından idarenin anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını reddetmesi yönündeki işleminin yerinde olduğu değerlendirilmiştir. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”