Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET ÖDENMESİ HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN ÇALIŞACAK PERSONEL İÇİN BRÜT ASGARİ ÜCRETİN BELLİ BİR YÜZDE FAZLASI ORANINDA ÜCRET ÖDEMESİ YAPMALARINA ENGEL HERHANGİ BİR DÜZENLEME YOKTUR

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-470

Başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı incelendiğinde, araçlarla ilgili tüm masrafların (Sürücü ücreti, akaryakıt, bakım, tamir, yağ, yedek parça, her türlü işçilik ücretlerinden doğacak ücretler ve taşımacılığa ilerde konulacak vergi vs. gibi giderlerin hepsi ile yolda yapılacak araç ile ilgili her türlü masraf, vergi, resim ve harçlar) yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, bununla birlikte personele verilecek ücrete dair bir belirleme yapılmadığı görülmekle birlikte ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araç sayısı ve sürücülerinin belirlenebilir olduğu, ihale konusu hizmetin ifa şekli ve zamanı hakkında detaylı açıklamalar yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan söz konusu ihaleye ilişkin istekliler tarafından ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin altında teklif vermemek kaydıyla işçilik giderlerinin hesaplanabileceği, ihale dokümanındaki iddiaya konu edilen düzenlemelerde bu hâliyle 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve kamu ihale mevzuatına aykırı bir durum bulunmadığı, ayrıca istemeleri halinde isteklilerin çalışacak personel için brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödemesi yapmalarına engel olacak herhangi bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.”