Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA YÖNTEMLERİ HK.

KARAR: ÜÇÜNCÜ KİŞİYLE YAPILAN İŞ SÖZLEŞMELERİ AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA YÖNTEMLERİ ARASINDA YER ALMAZ

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1108

“Yapılan incelemede, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde aşırı düşük teklif açıklama yöntemleri sayılmış ve söz konusu yöntemler arasında üçüncü kişiyle yapılan iş sözleşmelerinin yer almadığı görülmüş olup, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan sözleşmelerin/protokollerin, idarece açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerine yönelik giderleri açıklamaya esas belge olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, araç bakım, onarım ve amortisman, akaryakıt, lastik, araç takip ve kamera iş kalemlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesindeki açıklamalara uygun olmadığı, ayrıca söz konusu istekli tarafından idarece açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerinden personel gideri, zorunlu trafik sigorta gideri ve araç egzoz muayene giderlerine ilişkin bir açıklama veya tevsik edici belge de sunulmadığı görüldüğünden, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”