Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI UYGUN OLMAYAN VE TALEP EDİLEN BİLGİ, BELGELERİ YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE KURUMA GÖNDERMEYEN İSTEKLİNİN AÇIKLAMALARININ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1004

“… SMMM H… K…’dan 17.06.2022 tarihli ve E.2022/11153 sayılı, 07.07.2022 tarihli ve E.2022/12676 sayılı Kurum yazıları ile “A… A. Ş. tarafından 24.02.2022 tarihinde düzenlenen fiyat teklifine dayanak teşkil eden ve tarafınızca düzenlenen Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın 5’inci maddesi kapsamındaki “Fatura Bilgileri Tablosu”nda bilgilerine yer verilen 04.10.2022 tarihli ve ATP2021000000612 seri numaralı faturanın meslek mensubu onaylı sureti” talep edilmesine rağmen yasal süresi içerisinde ilgili meslek mensubu tarafından bilgi ve belgelerin gönderilmediği anlaşılmıştır.

 

İtirazen şikayet incelemesinin 6’ncı iddiası kapsamında gerçekleştirilen inceleme neticesinde A…Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış olup, SMMM H… K…’dan talep edilen bilgi ve belgelerin yasal süresi içerisinde Kuruma gönderilmediği de tespit edildiğinden isteklinin açıklamalarının bu yönüyle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır.”