Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: İÇERİK İLE ÇİĞ GİRDİ MİKTARLARININ GRAMAJ LİSTELERİ BELİRTİLMEYEN YEMEKLER İÇİN GRAMAJ LİSTELERİNDE İÇERİK İLE ÇİĞ GİRDİ MİKTARLARININ BELİRLENDİĞİ BENZER YEMEKLERE İLİŞKİN BİLGİLER TEKLİFLERİN VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ HAZIRLANMASINDA ESAS ALINABİLİR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1047

“… Teknik Şartname’nin 31’inci maddesinde, yemeklerin ve yemeklerde kullanılan gıda maddelerinin kişi başına düşen gramaj listelerinin şartname ekinde sunulduğu, yüklenicinin bu listede belirtilen gramajlara uyacağı, listede olmayan yemek türleri için benzer yemeklere uygulanan esasların geçerli olacağına yönelik düzenlemelere yer verildiği dikkate alındığında, 2 haftalık örnek menüde yer alan ızgara köfte yemeği için gramaj listesinde içerik ile çiğ girdi miktarlarının belirtildiği kuru köfte, pirinç pilavı yemeği için şehriyeli pirinç pilavı, ızgara tavuk yemeği için de fırın tavuk/döner yemeklerinin benzer yemekler olarak dikkate alınabileceği anlaşılmaktadır.

 

Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi açıklamaları uyarınca 2 haftalık örnek menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının ilgili dokümanda belirtilmesi gerekse de Teknik Şartname’nin 31’inci maddesi düzenlemeleri dikkate alındığında içerik ile çiğ girdi miktarlarının gramaj listelerinde belirtilmeyen ızgara köfte, pirinç pilavı ve ızgara tavuk yemekleri için gramaj listelerinde içerik ile çiğ girdi miktarlarının belirlendiği benzer yemeklere ilişkin bilgilerin tekliflerin ve aşırı düşük teklif açıklamalarının hazırlanmasında esas alınabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”