Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI KAPSAMINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN FİYAT TEKLİFLERİYLE AÇIKLAMA YAPILMASI DURUMUNDA FİYAT TEKLİFLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ TAŞIMAYAN TEKLİFLER KABUL EDİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1132

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleriyle açıklama yapılması durumunda, fiyat tekliflerinin taşıması gereken özelliklerine yer verildiği, bu bağlamda fiyat teklifi ile açıklama yapılması halinde mevzuatta belirtilen özellikleri taşımayan fiyat tekliflerinin kabul edilemeyeceği, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin meslek mensubunun kaşesi ve imzasını taşımadığı, aktarılan Tebliğ maddesi uyarınca taşıması gereken ibarelere yer verilmediği, ayrıca aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifleri ile açıklama yapılması durumunda fiyat tekliflerinin dayanağı olan tutanakların sunulması gerektiği, ancak ilgili tutanakların ve eklerinin sunulmadığı, sunulmayan belgeler üzerinden incelemenin de yapılamayacağı, sigorta giderine ilişkin olarak ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesi uyarınca diğer yıllara ilişkin güncellemenin yapılmadığı, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, A… Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”