Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI KAPSAMINDA HİÇBİR AÇIKLAMADA BULUNMAYAN VEYA AÇIKLAMALARI YETERLİ GÖRÜLMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ REDDEDİLİR.

KARAR NO : 2015/2046

KARAR TARİHİ : 03.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

(Danıştay 13. Dairesi)

Davacının aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapmış olduğu açıklamaların incelenmesinden, ihaleyi yapan idarece açıklama yapılması gereken iş kalemleri arasında belirlenen 15.006/1A pozuna ilişkin davacı tarafından sunulan analizde , analiz girdileri arasında yer alan ekskavatörün 1 saatlik ücreti için 50-TL  birim fiyat öngörülmesine rağmen, Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından 03.501 poz nolu “ekskavatörün 1 saatlik ücreti” için 2011 yılı birim fiyatının (kârsız) 70,64-tl olarak belirlendiği, davacının öngördüğü birim fiyat çevre ve şehircilik bakanlığı’nın kârsız birim fiyatının altında olmasına rağmen, teklif açıklaması kapsamında bu fiyatı teklif eden bilgi ve belge sunmadığı,; ayrıca davacının özel 16 poz nolu “40x40x4 Cm Ebatlı Patinatolu Renkli Bazalt Taş Plak İle Döşeme Kaplaması Yapılması” iş kalemi için sunduğu analizde, “40x40x4 Cm Ebatlı Patinatolu Renkli Bazalt Taş Plak” için 43 TL birim fiyat öngördüğü, aşırı düşük açıklaması kapsamında, söz konusu fiyatı tevsik etmek üzere N. Granit’ten alınmış smmm onaylı proforma fatura sunulduğu, proforma faturaya dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağında  “40x40x4 Cm Ebatlı Patinatolu Renkli Bazalt Taş Plak”ın ağırlıklı ortalama birim maliyetinin 65-TL olduğu, bu çerçevede, proforma faturada öngörülen birim fiyatın, ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının üstünde olduğu, dolayısıyla söz konusu fiyatın mevzuata uygun tevsik edilmediği, bu haliyle davacının aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. Maddesine uygun olarak belgelendirilmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacı tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklama mevzuata uygun olarak belirlenmediğinden , davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yolunda düzeltici işlem tesisine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.