Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN; MEVZUATTA BELİRTİLEN KRİTERLERE UYGUN OLACAK ŞEKİLDE HAZIRLANMASI GEREKİR.

KARAR NO : 2015/820

KARAR TARİHİ : 20.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

(Ankara 13. İdare Mahkemesi)

…Dava konusu olayda ihalenin ikinci ve üçüncü kısmında aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif ve ikinci avantajlı teklif olarak belirlenen isteklilerden A. Tur. Tek. İnş. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti., H. İnş. Taah. Eğ. Tur. Sağ. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, A. Tur. Tek. İnş. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için 4 kalemden oluşan çeşitli giyim malzemelerinin birine ayrı ayrı olmak üzere 0,00001 TL ile 0,00002 TL arasında değişen birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,05 TL, 0,16 TL ve 0,15 TL fiyatlar öngördüğü, H. İnş. Taah. Eğ. Tur. Sağ. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için 4 kalemden oluşan çeşitli giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere 0,0001 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 1,071360 TL fiyat öngördüğü bunlara ilişkin proforma faturalar sunulduğu görülmüştür.

Bakılan davada, ihale üzerinde bırakılan isteklilerin sunmuş olduğu proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, teklif edilen bir parça malzemeye ilişkin birim fiyatın tedavüldeki para birimleri ile açıklanamayacağı, bu nedenle söz konusu isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakla, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair davaya konu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.