Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINDA HAKKINDA AÇIKLAMA İSTENİLEN BİLEŞENLERİ İDARE TESPİT EDER.

KARAR NO : 2014/1036

KARAR TARİHİ : 31.10.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

(Ankara 17. İdare Mahkemesi)

…Dava konusu olayda; aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulan davacının aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazıda “…sunmuş olduğunuz teklifin aşırı düşük olduğu kararına varılmıştır. Bu düşüklüğe neden olan maliyet bileşenleri ile ilgili açıklamalarınızı Teknik Şartname ve Menü doğrultusunda hazırlanarak belgeleriyle birlikte 29.04.2013 tarihine kadar idaremize ulaştırmanız gerekmektedir…” şeklinde ifadelere yer verildiği, teklifte önemli bileşenlerin ne olduğunun idare tarafından belirlenerek davacıdan bu bileşenlere ilişkin açıklama yapmasının istenilmediği, önemli maliyet bileşenlerin tespitinin isteklilerin takdirine bırakıldığı, davacı tarafından da önemli maliyet bileşenleri belirlenerek bunun için tutar öngörüldüğü ve önemli bulunmayan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak öngörülen tutarın topluca gösterilerek açıklama yapıldığı ancak idare tarafından söz konusu açıklamaların yeterli görülmeyerek teklifin ihale dışı bırakılmış olduğu dikkate alındığında, davalı idarenin 4734 sayılı Yasanın yukarıda hükmüne yer verilen 53/a maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi olan isteklilerin tekliflerinin reddedilmeden önce idare tarafından önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi gerektiğinin açık olması karşısında, davacının yapmış olduğu açıklamanın yeterli görülmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.