Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINDA NAKLİYE GİRDİLERİNE İLİŞKİN OLARAK İDARECE VERİLEN NAKLİYE FORMÜL VE MESAFELERİ ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPILMASI HALİNDE AYRICA TEVSİK EDİCİ BELGE SUNULMASI GEREKMEZ

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-279

Kamu İhale Genel Tebliğinde nakliye girdilerine ilişkin idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan isteklilerin, ihale konusu işe özgü alanlara ilişkin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik etmeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede; istekliler tarafından, aşırı düşük teklif açıklamalarında, nakliye girdilerine ilişkin olarak idarece verilen nakliye formül ve mesafeleri üzerinden açıklama yapılması halinde ayrıca tevsik edici belge sunulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak, ilgili Tebliğ açıklamasına göre analizlerde idarece verilen nakliye mesafelerinden düşük mesafeler kullanılarak açıklama yapılması halinde ise bu hususun tevsikinin sadece kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile yapılabileceği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan B… Ltd. Şti. – H… Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan analizlerde idarece verilen nakliye formüllerinin ve nakliye mesafelerinin kullanıldığı, bu durumda nakliye girdilerinin tevsikine yönelik ayrıca bilgi ve belge sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının ihale üzerinde bırakılan istekli yönünden yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

F… A.Ş. – U… Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından “Taş Nakli” girdisi, “Yarma ve Yan Ariyet Genel” girdisi ve “PM alttemel veya temel için gerekli malz. konk.den plente nakli” girdisi için analizlerde yer alan nakliye formülü ve mesafe kullanıldığından bu girdi fiyatlarının tevsikine yönelik ayrıca bilgi ve belge sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının anılan nakliye girdilerine yönelik kısmının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”