Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI TİCARİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE YAPILMALIDIR.

KARAR NO : 2015/1556

KARAR TARİHİ : 06.11.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

(Ankara 13. İdare Mahkemesi)

…aşırı düşük teklif açıklaması istenilen ve kurul tarafından aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun görülerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak kabul edilen M.Tem. Hiz. Gıda Bilg. Rekl. ve Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. açıklamasında; giyim için toplam 22,26 TL, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi kabul edilen Ç.Yapı İnş Taah. Gıda Tem. Bilg. Tic. ve Ltd. Şti. ise giyim için toplam 74,20 TL bedel öngördüğü,…  kurul tarafından giyim maliyetleri açısından iki şirketçe teklif edilen bedellerin ticari hayatın olağan akışına aykırı bulunmasına karşın aşırı düşük sorgulamasındaki tevsik edici belgelerin mevzuata uygun olması nedeniyle aşırı düşük açıklamasının kabul edildiği,

Her ne kadar söz konusu şirketlerce tevsik edici belgelerin ilgili mevzuatına uygun olarak tanzim edilerek idareye sunulduğu ve Kurul tarafından da, söz konusu firmaların aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmüş ise de; idarenin yaklaşık maliyetinde giyim için öngördüğü toplam 42.438,27 TL maliyet de dikkate alındığında, söz konusu iki firmanın giyim için teklif ettiği tutarlar ile söz konusu giyim maliyetinin karşılanmasının mümkün olmadığı gibi belirtilen miktarların ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu haliyle davaya konu ihaleye ilişkin işin, 4734 sayılı Kanun‘un 5. maddesinde belirlenen saydamlık, rekabet, güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması gibi temel ilkelere uygun olarak yürütülemeyeceği sonucuna varıldığından, söz konusu şirketlerin aşırı düşük sorgulamasında verdikleri açıklamaların kabul edilmemesi gerekirken, salt tevsik edici belgelerin hukukiliği dikkate alınarak davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin davaya konu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.