Hakkakul Logo Beyaz

Aşırı düşük teklif açıklamaları incelenirken belgelere dayanıp dayanmadığı noktasından hareketle bir değerlendirme yapılmalıdır.

Karar No : 2014/4480

Karar Tarihi : 23.12.2014

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 38

(Danıştay 13. Dairesi)

Dosyanın incelenmesinden; B. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.03.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Veri Giriş ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” ihalesi için 5 adet ihale dokümanının satın alındığı, 4 isteklinin ihaleye teklif verdiği, 3 teklifin geçerli kabul edildiği, yaklaşık maliyetin toplam 13.884.830,56 TL olarak belirlendiği; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışması ve %3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 13.159.035,73 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin (H. İnş. Eğit. Tur. Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti- B.l Tem. İnş. Tur. Bilg. Med Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı) ise 13.164.495,73 TL teklif bedeli sunduğu, teklif edilen bedelden asgari işçilik maliyetinin çıkartılması sonucunda giyim için 5.460,00 TL bedelin kaldığı, idare tarafından çalıştırılacak olan her bir personel için 2 adet ceket, 2 adet pantolon, 2 adet gömlek, 2 adet kravat istenildiği,  ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeli için 1 kişi için (5.000 TL/350 kişi) 14,29 TL öngördüğü, giyim için öngörülen tutarın ise Y. Ticaret İnş. Teks. Tem. ve Ürünleri Kuyumculuk San. Ltd. Şti. firmasından alınan 13.03.2009 tarihli fiyat teklifi ve proforma fatura ile belgelendirilmek suretiyle açıklandığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuatın değerlendirilmesinden; aşırı düşük teklif sorgulamasına istekliler tarafından verilen cevapların ve yapılan açıklamaların belgelere dayandırılması, aşırı düşük tekliflerin de, sunulan belgeler ve yapılan açıklamalar dikkate alınarak değerlendirilmesinin gerektiği, ancak giyim giderine ilişkin ise teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygunluğunun değerlendirme kriterleri arasında yer almadığı görülmektedir.

Bu durumda, yaklaşık maliyetin altında ve asgari işçilik maliyetinin üzerinde bir teklif sunan isteklinin, aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta anılan hususları mevzuata uygun olarak “belgelendirmek” suretiyle açıklandığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.