Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ UYGUNLUĞU HK.

KARAR: TESPİT TUTANAKLARININ HER SAYFASININ İMZALANARAK KAŞELENMİŞ ŞEKİLDE SUNULMASI İSTENMEDİĞİ HALDE SADECE SON SAYFALARININ İMZALANMIŞ OLMASI GEREKÇESİYLE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ UYGUN BULUNMAMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:2022/UY.II-580

“İdarece başvuru sahibine EKAP üzerinden tebliğ edilen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıda; isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında fiyat teklifine dayanak teşkil eden tespit tutanaklarını sunması istenmekle birlikte, anılan isteklilerden söz konusu tespit tutanaklarının her sayfasının imzalanarak kaşelenmiş şekilde sunulmasının da istenmediği,

 

Her iki fiyat teklifine dayanak tutanakların sadece son sayfaları imzalanmışsa da, sunulan belgelerin sayfa numaralarının birbirini takip ettiği, son sayfadaki imzaların eklerle uyumlu olduğu ve bu itibarla irade beyanının ortaya konulduğu anlaşıldığından ilgililerin Tutanak içeriğinin tamamından sorumlu olacağı konusunda da bir tereddüt bulunmadığı değerlendirildiğinden, aşırı düşük teklif açıklamasının anılan gerekçeyle uygun bulunmamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.”