Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI YETERLİ DEĞİLSE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN REDDEDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-685

“İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında T… A.Ş. tarafından; 26 GD 122 plakalı kamyonet için, başlangıç tarihi 21.04.2022, bitiş tarihi 21.04.2023 olarak düzenlenen Trafik Sigortası Poliçesi ile Genişletilmiş Kasko Sigorta Poliçesinin, 26 RS 564 plakalı kamyon için ise başlangıç tarihi 26.09.2021, bitiş tarihi 26.09.2022 olarak düzenlenen Trafik Sigortası Poliçesinin sunulduğu anlaşılmaktadır.

Ancak sunulan bu 3 adet poliçeden 2’sinin üzerinde T… A.Ş. yetkililerinin imzasının bulunmadığı, söz konusu poliçelerin işin süresinin tamamını kapsamadığı ayrıca anılan istekli tarafından Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine uygun olarak güncelleme de yapılmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgelerin Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine uygun olmadığı değerlendirildiğinden bu yöndeki iddiaların yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli olmadığı değerlendirildiğinden bu gerekçe ile teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”