Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: İDARECE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI İSTEMİNE İLİŞKİN YAZIDA ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMEMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-815

“İdareler tarafından ihalede sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilip aşırı düşük teklif açıklamaları değerlendirildikten sonra ihalenin sonuçlandırılacağına ilişkin düzenleme yapılması halinde, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesi uyarınca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirlenerek söz konusu teklif bileşenlerine ilişkin olarak ayrıntılı açıklama istemeleri ve belirlenen önemli teklif bileşenlerinin bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde olması gerekmektedir.  

 

İdarece ihalede sınır değerin altında kalan Ö… Ltd. Şirketine gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği, önemli teklif bileşenleri belirlenmeden açıklama istendiği, ancak ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak sadece önemli teklif bileşenlerinin tereddüde mahal vermeyecek şekilde net olarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan tespitler ve aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, idarece aşırı düşük teklif açıklaması istemine ilişkin yazıda önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği anlaşıldığından aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuatta yer verilen usule uygun yapılmadığı ve idarece aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında önemli teklif bileşenlerinin açıkça ve net olarak belirtilmek suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”