Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: SUNULAN FİYAT TEKLİFİNİN MEVZUATA UYGUN OLARAK TEVSİK EDİLEMEDİĞİ DURUMDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI REDDEDİLEREK TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-861

“…“Ot ve çevre temizliği” giderine ilişkin olarak S… Y…/G… B… firmasından alınan fiyat teklifinin sunulduğu, anılan firmanın teklif verdiği alanda faaliyette bulunup bulunmadığı hususu araştırıldığında, sunduğu Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi’nde faaliyet konusunun “Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile sistemin doğrulanması ve polis itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi)” şeklinde tanımlandığı, dolayısıyla G… B… firmasının fiyat teklifi verdiği “Ot ve çevre temizliği” alanında faaliyetinin bulunmadığı, bu nedenle sunulan fiyat teklifinin Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan “…Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup…” şeklindeki açıklamasına uygun olmadığı ve “Ot ve çevre temizliği” giderine ilişkin maliyetin mevzuata uygun olarak tevsik edilemediği anlaşıldığından, yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı görülmüş olup ihalenin 31’inci kısmına ilişkin olarak başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”