Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ TEVSİKİ HK.

KARAR: SAYMA YOLUYLA BELİRLENEN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA SUNULABİLECEK TEVSİK EDİCİ BELGELER ARASINDA “FATURA” SUNULMASI SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK BİR TEVSİK YÖNTEMİ OLMADIĞI İÇİN BU ŞEKİLDE YAPILAN AÇIKLAMA MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-878

“… Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde sayma yoluyla belirlenen aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulabilecek tevsik edici belgeler arasında “fatura” sunulması suretiyle gerçekleştirilebilecek bir tevsik yöntemin sayılmadığı, araç kiralama bedelinin bahse konu maddede öngörülen belgelerden fiyat teklifi sunulması suretiyle açıklanabileceği, diğer yandan açıklama kapsamında maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmakla birlikte, söz konusu tutanağın Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 79’uncu maddesine uygun olarak düzenlenmediği tespit edilmiş olup, bu haliyle araç giderlerine ilişkin yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı görülmüştür.”