Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: ANALİZLERE DAYANAK TEŞKİL EDEN BİLGİ VE BELGELERİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA SUNULMAMASI HALİNDE İSTEKLİNİN TEKLİFİ REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-949

“… ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi D… Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerin idare tarafından hazırlanan analiz formatına uygun olduğu kabul edilmekle birlikte, anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesinde yer verilen herhangi bir yöntemle teklif edilen birim fiyatların açıklanmadığı, bir diğer ifadeyle, analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmadığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iddialarının anılan istekli özelinde yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi D… Ltd. Şti.ne ait teklifin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”