Hakkakul Logo Beyaz

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEKİ TÜM İŞ KALEMLERİNE YÖNELİK AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI İSTENİLMESİ MEVZUAT DÜZENLEMELERİNİN AMACINA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-174

“…  idarelerin tutarı (diğer iş kalemlerinin tutarlarıyla karşılaştırıldığında) yaklaşık maliyette önemli bir yüzdeye sahip olmayan iş kalemlerinden açıklama istemeleri ve/veya kendi içerisinde birden fazla maliyet unsuru içeren iş kalemlerinin içerisindeki önemli maliyet unsurlarından açıklama istemelerinin beklendiği ve açıklama istenilecek teklif bileşenlerinin somut bir biçimde belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Uyuşmazlığa konu ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet bileşenlerinden olan örneğin Staj (10 personel için) 6 Gün Konaklama, 7 Gün Yolluk, Gidiş-Dönüş Uçak Bilet, Vize, Pasaport ve Diğer Giderler” iş kalemi tutarının yaklaşık maliyetin yaklaşık olarak % 1,44’lük kısmını oluşturduğu, söz konusu iş kalemi içerisinde konaklama, yolluk, uçak bileti, vize, pasaport giderleri ve diğer giderler şeklinde birçok maliyet unsurunun yer aldığı, “Yazılım Bakım Onarım Geliştirme” iş kalemi tutarının yaklaşık maliyetin yaklaşık olarak % 0,37’lik kısmını oluşturduğu, söz konusu oranların diğer iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki oranlarına göre az olduğu dikkate alındığında idarece somut bir belirleme yapılmaksızın birim fiyat teklif cetvelindeki tüm iş kalemlerine yönelik aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin aktarılan mevzuat düzenlemelerinin amacına uygun olmayacağı ve bu haliyle sağlıklı aşırı düşük teklif açıklaması sunulamayacağı gibi sunulan açıklamaların sağlıklı değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.”