Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: İDARENİN BELİRLEDİĞİ FORMÜL YERİNE BAŞKA FORMÜL KULLANILMASI SEBEBİYLE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ UYGUN GÖRÜLMEMESİ İŞLEMİNDE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1017

“… istekli tarafından kullanılan taşıma formülü içerisinde yer alan değerler, idarenin belirlediği formüle güncelleme oranı (1,057) olmadan tatbik edildiğinde ise, başvuru sahibi isteklinin öngördüğü birim fiyat olan 21,56 TL tutarına değil, 28,73024 TL’lik tutara ulaşılmaktadır.

 

Bu durumda başvuru sahibi isteklinin riprap taşınmasına ilişkin teklif ettiği bedelin, hem idare tarafından kendisine gönderilen analiz içerisindeki formüle göre hesaplanan fiyatın (28,73024 TL) hem de idarenin yaklaşık maliyette söz konusu girdi için belirlediği fiyatın (30.37 TL) altında olduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla idarenin belirlediği formül ve bileşenler esas alınarak güncelleştirme içermeden yapılan hesaplama sonucundan (28,73024 TL) bile daha düşük tutarla (21,56 TL) açıklama yaptığı görüldüğünden başvuru sahibinin kullandığı formül ve/veya bileşenlerinin idareninkiyle aynı olmadığı ve aynı sonucu vermediği anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki Tebliğ’in 45.1.8’nci maddesi uyarınca isteklilerin ihale dokümanı kapsamında hazırlanan analiz formatını dikkate alarak aşırı düşük teklif açıklamalarını hazırlaması gerektiği açıktır.  

 

Başvuru konusu ihalede idarece ihale dokümanı kapsamında ilgili iş kaleminin birim fiyat tarifi yapılmış ve taşınmasına ilişkin formül analiz formatında belirtilmiştir. Bu durumda başvuru sahibinin, kendisine verilen formülü dikkate alarak ilgili analizi hazırlaması gerekirken, idarenin belirlediği taşıma formülünü kullanmadan başka bir taşıma formülü kullanması sebebiyle aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.”