Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: İDARECE İHALENİN İPTAL EDİLDİĞİ VE VERİLEN İPTAL KARARININ YERİNDE OLDUĞU DURUMDA TEKLİFİ AŞIRI DÜŞÜK OLARAK TESPİT EDİLEN İSTEKLİDEN YENİDEN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI İSTENİLMESİNE GEREK YOKTUR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1011

“… gerek istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi gerekse de idareler tarafından bu açıklamaların sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından mevzuata uygun bir aşırı düşük teklif sorgulama işleminin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Ancak somut olayda teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşeninin belirlenmediği görülmüştür. Dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ve yapılan bu açıklamaların da sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi imkânının ortadan kalktığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak; idare tarafından 07.07.2022 tarihli “Sınır Değer Altında Teklif” başlıklı yazı veya 08.07.2022 tarihli “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazılarda, açıklamaya esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesi suretiyle teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen istekliden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerekmekle beraber, idarece ihalenin iptal edildiği ve verilen iptal kararının yerinde olduğu anlaşıldığından aşırı düşük olarak tespit edilen istekliden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”