Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: İDARECE SADECE GİRDİ CİNSLERİNİN BELİRTİLİP ANALİZ GİRDİLERİ İLE MİKTARLARININ VE TUTARLARININ BELİRTİLMEDİĞİ ANALİZ FORMATI İLE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI İSTENMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMAZ

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1005

“… idarece hazırlanan ihale dokümanı incelendiğinde, idarece hazırlanan yaklaşık maliyetin iş kalemlerine yönelik işçilik ve malzeme fiyatını içeren piyasa fiyat teklifleri hazırlanarak oluşturulduğu ve anılan iş kalemlerine ilişkin 25 adet analiz formatı düzenlendiği görülmüştür.

 

İdare tarafından 14 adet iş kalemine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği ve söz konusu iş kalemlerine ilişkin analiz formatlarının aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazı ekinde istekliye gönderildiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4.’üncü maddesi gereğince idare tarafından ihale dokümanı kapsamında; anahtar teslimi götürü bedel işlerde iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği analiz formatının isteklilere verileceğinin belirtildiği dikkate alındığında, idarece aşırı düşük teklif açıklamasının bu şekilde istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.”