Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: FİYAT TEKLİFLERİ ESAS ALINARAK DÜZENLENEN TUTANAKLARIN TARİH VE SAYILARININ BULUNMAMASI NEDENİYLE BAŞVURU SAHİBİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ REDDEDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1260

“…C… A.Ş.den alınan bütün giderlerin karşılanabildiğini gösteren fiyat teklifinde lokasyon kiraları, masa, koltuk, ses analiz yazılımı, çağrı merkezi santrali, kulaklık, masa üstü bilgisayar ve diz üstü bilgisayarlar ile diğer ofis giderleri için fiyat tekliflerinin sunulduğu, ilaveten ayrıca ses analiz yazılımı, masa, koltuk, kulaklık ve bilgisayarlar gider kalemleri için münferit fiyat teklifi sunulmasına ilişkin idare tarafından yapılan mükerrerlik oluştuğu yönündeki aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesinde hukuki uyarlık bulunmamakla birlikte, aynı ihaleye yönelik Y… Anonim Şirketi – G… Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi sonucunda alınan 12.10.2022 tarih ve 2022/UH.II-1259 sayılı Kurul kararının eşit muamele kapsamında yapılan inceleme nedeniyle  fiyat teklifleri esas alınarak düzenlenen tutanakların tarih ve sayılarının bulunmaması nedeniyle başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesinin gerektiğine yönelik karar alındığından başvuruya konu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”