Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA YALNIZCA FİYAT TEKLİFLERİNİN SUNULMASI, İLGİLİ TUTANAK VE EKLERİNİN SUNULMAMASI DURUMUNDA İSTEKLİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA MEVZUATA UYGUN OLMAZ

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UH.I-1391

“… istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) düzenlenmesi ve ilgisine göre söz konusu tutanakların fiyat teklifinin dayanağı olarak aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulması gerekmektedir. Yapılan incelemede A…Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yalnızca fiyat tekliflerinin sunulduğu, ilgili tutanak ve eklerinin sunulmadığı, bu haliyle anılan istekli tarafından mevzuata uygun açıklama yapılmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekmekte, sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Yapılan incelemede A…Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kiralama fiyat teklifi alınan şahıs adına düzenlenmiş poliçe sunulduğu, kiralama fiyat teklifi mevzuata uygun şekilde alınmadığından bu bağlamda alınan sigorta poliçesinin de açıklama kapsamında kullanılamayacağı anlaşılmıştır.”