Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ REDDEDİLMESİ HK.

KARAR: ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENİ OLARAK BELİRLENMEMİŞ HERHANGİ BİR GİDER GEREKÇE GÖSTERİLEREK AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI REDDEDİLEMEZ

KARAR NO : 2022/UH.II-1438

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

“… mevzuat hükümlerinden, önemli teklif bileşeni olarak belirlenmemiş herhangi bir giderin aşırı düşük teklif açıklamasına konu edilmesine gerek olmadığı ve konu edilmeyen gider kalemleri gerekçe gösterilerek açıklamanın reddedilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede incelemeye konu ihalede idare tarafından tarife maliyet gideri ile sözleşme giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği anlaşıldığından, söz konusu maliyet bileşenleri dikkate alınarak başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda inceleme yapılmıştır.

E… Turz. Sos. Hiz. Otom. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunmuş olduğu maliyet cetvelinde; UKOME tarifesine göre maliyet(502 gün) 8.473.855,38 TL, 2023 yılı tahmini UKOME tarife güncelleme %50 2.118.463,85 TL, sözleşme ve damga vergisi binde 0,948 146.100,07 TL, sözleşme karar pulu binde 5,69 TL, 87.690,87 TL, Kik payı onbinde 5 olmak üzere 7.705,70 TL, 1 adet servis sorumlusu 24 Ay x15.000,00 TL toplam 360.000,00 TL, banka giderleri 150.000,00 TL, kırtasiye ve diğer giderler 250.000,00 TL olmak üzere toplam giderlerin 11.593.815,87 TL olarak öngörüldüğü ve 3.817.584,83 TL kâr ile 15.411.400,00 TL teklif fiyatının oluşturulduğu,

Açıklamalar ekinde personel servis taşımacılığı ücret tarifeler başlıklı 24.08.2022 tarih ve 2022/9-11 A sayılı UKOME kararı çıktısı, buna dayanılarak güzergâhlar için yapılan hesaplama tablosu ve Ek O-5 Maliyet Tespit Tutanağı’nın sunulduğu görülmüştür.

Buna göre söz konusu istekli tarafından ihalenin 2’nci kısmında yer alan her bir güzergâha ilişkin maliyetin, söz konusu güzergâhlara ilişkin idare tarafından ihtiyaç listesinde belirtilen kilometreler üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 24.08.2022 tarih ve 2022/9-11 A sayılı UKOME kararına istinaden yayımlanmış “Personel Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesinde” yer alan fiyatlar üzerinden açıklama yapılmasının Tebliğ’in 79.2.2.3’üncü maddesi kapsamında uygun olduğu anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”