Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINI TEVSİK EDİCİ BELGELER ARASINDA KİRA SÖZLEŞMESİ YER ALMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-335

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulabilecek belgeler ve bu belgelerin sağlaması gereken koşullar sayılmış olup aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulabilecek tevsik edici belgeler arasında kiralama sözleşmesi yer almamaktadır. Bu itibarla i… D… ile A… Limited Şirketi tarafından kira sözleşmesi sunulmak suretiyle yapılan açıklamanın kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşıldığından, ihalenin 3’üncü kısmında anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”